Jaargang 2, Nummer 5 / december 2016
Nieuwsbrief Bureau Biosecurity
Jaargang 2, Nummer 5 / december 2016


Inhoud
- Terugblik Biosecurity Kennisdag
- Bureau Biosecurity in Oeganda
- Review Conferentie BTWC
- KNAW symposium biosecurity
Terugblik Biosecurity Kennisdag
Op donderdag 27 oktober heeft de derde biosecurity kennisdag plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van het vergroten van biosecurity bewustwording, de mysterie guest, workshops en netwerken. In totaal waren er 67 deelnemers en mede dankzij hun enthousiasme en inzet kijkt Bureau Biosecurity terug op een geslaagde dag.
De volgende biosecurity kennisdag staat gepland op 2 november 2017, reserveer deze datum vast in uw agenda.
Lees meer
Bureau Biosecurity in Oeganda
Samen met de Oegandese Ministry of Health en het Infectious Disease Institute van Makarere University heeft het RIVM de eerste regionale 'Biosafety and Biosecurity Conference' van Oost Afrika georganiseerd in Kampala (Oeganda) op 14 en 15 November 2016. Het thema van de conferentie was 'Bioterrorism in East Africa Region; Are we ready? Examining strategies for Biosafety and Biosecurity multi-sectoral collaboration'. Bureau Biosecurity heeft tijdens deze conferentie het Nederlandse biosecurity beleidsmodel uitgelegd en de wijze waarop bewustwording rondom biosecurity vergroot kan worden.
Lees meer
Review Conferentie BTWC
Eens in de vijf jaar wordt het Biologische en Toxine Wapen Verdrag (BTWC) gereviewed door alle verdragspartijen tijdens een toetsingsconferentie. De achtste toetsingsconferentie vond plaats van 7 t/m 25 november 2016 bij de Verenigde Naties in Geneve. Bureau Biosecurity was bij een deel van de toetsingsconferentie aanwezig als lid van Nederlandse ontwapeningsdelegatie om de delegatie inhoudelijk te ondersteunen op het gebied van biosecurity, dual-use en ontwikkelingen op het gebied van science and technology. Verder was Bureau Biosecurity mede-organisator van een side event op 15 november van het Europese Biosecurity Regulators Forum (EBRF) over beveiliging van zogenaamde technologie├źn met mis-use potential.
Lees meer
KNAW symposium biosecurity
Op woensdag 5 oktober vond het symposium 'Bouwen aan biosecurity' plaats dat georganiseerd werd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Bureau Biosecurity. De doelstellingen van het symposium waren om bewustwording te vergroting rondom dual-use vraagstukken, om kennis en ervaring uit te wisselen over dual-use en om verbeteringen te identificeren. In het symposium gingen deskundigen in gesprek over wat de juiste balans is tussen inperking van risico's en het scheppen van ruimte voor innovatief wetenschappelijk onderzoek. Bureau Biosecurity heeft hier een presentatie gegeven over bewustwording van mogelijk dual-use onderzoek en dat dual-use-afwegingen in de gehele onderzoeksketen van subsidieaanvraag tot publicatie plaats moeten vinden.
Lees meer

Colofon

Redactie
Redactie: Bureau Biosecurity
Telefoonnummer: 030-2743120
E-mail: biosecurity@rivm.nl
www.bureaubiosecurity.nl

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.