Jaargang 1, Nummer 2 / oktober 2015
Nieuwsbrief Bureau Biosecurity
Jaargang 1, Nummer 2 / oktober 2015


Inhoud
- Welkom
- Kamerbrief met reactie op het KNAW-advies
- Biosecurity Netwerkdag 2015
Welkom
Welkom bij de tweede editie van de "Nieuwsbrief Biosecurity". Deze nieuwsbrief wordt op regelmatige basis uitgebracht door Bureau Biosecurity. Bureau Biosecurity is het landelijke kennis- en informatiepunt voor organisaties die werken met risicovolle ziekteverwekkers. Het bureau geeft lezingen, organiseert workshops en voorziet in informatie over biosecurityvraagstukken. Tevens ondersteunt Bureau Biosecurity de Nederlandse overheid bij de totstandkoming van biosecurity beleid.
Lees meer
Kamerbrief met reactie op het KNAW-advies "Bouwen aan Biosecurity"
Staatssecretaris Dekker (OCW) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hebben op 19 oktober jl. de Tweede Kamer een reactie gestuurd op het advies "Bouwen aan Biosecurity; beoordelen van dual-use-onderzoek" van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Op 4 december 2013 is dit KNAW-advies aangeboden aan de Kamer. De directe aanleiding voor dit advies was het onderzoek van de Rotterdamse viroloog naar het vogelgriepvirus en het feit dat voor het publiceren van de onderzoeksresultaten een vergunning nodig was vanwege het exportcontrolebeleid van Nederland. De reactie op dit advies kunt u downloaden op de website van Bureau Biosecurity. Deze reactie moet gezien worden in de context van het integrale bioveiligheidsbeleid dat interdepartementaal wordt vormgegeven.
Lees meer
Biosecurity Netwerkdag 2015
Op donderdag 26 november 2015 organiseert Bureau Biosecurity de Biosecurity Netwerkdag! De netwerkdag staat in het teken van verbinden en kennis uitwisselen. De Biosecurity Netwerkdag wordt geopend door de directeur Milieu en Veiligheid van het RIVM en door Bureau Biosecurity. Na een korte update over de stand van zaken rondom biosecurity in Nederland, zal Prof dr. Malcolm Dando een lezing geven over zijn ervaringen met het internationale biologische wapen verdrag en de bijdrage van educatie en training aan awareness en biosecurity-naleving.
In het middagdeel is een inspirerende theatershow verwerkt. Het beloofd een zeer interessante ochtend en middag te worden. Tijdens de twee interactieve sessies zult u met uw eigen biosecurity-vraagstukken aan de slag gaan. Hierbij komen problemen, uitdagingen én oplossingen op tafel. Gespreksleiders zullen de sessies leiden. Dus neemt u naast uw vragen en uitdagingen, alstublieft ook uw best practices en ervaringen mee! De netwerkdag biedt hierdoor bij uitstek gelegenheid om uw biosecurity netwerk te verstevigen, om kennis te delen en kennis te halen.

U kunt zich nu aanmelden voor de Biosecurity Netwerkdag.

Colofon

Redactie
Redactie: Bureau Biosecurity
Telefoonnummer: 030-2743120
E-mail: biosecurity@rivm.nl
www.bureaubiosecurity.nl

Abonneren
Om uw e-mailadres te wijzigen, u aan of af te melden of de nieuwsbrief online te raadplegen klik hier.


Deze nieuwsbrief is gegenereerd uit een automatisch systeem. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie.