Rijksoverheid
Nieuwsbrief REACH/CLP

Jaargang 3, Nummer 2 / 13 maart 2018

Nieuwsbrief REACH en CLP Helpdesk
- Minisymposium REACH 2018 op 11 april
- Oproep aan formuleerders voor deelname onderzoek naar
toeleveringsketen
- REACH Stakeholders’ Day 2018 – REACH gaat voort
- REACH evaluatie gepubliceerd – wat zijn de speerpunten voor een nog
effectiever REACH?
- Nieuwe versie IUCLID tool voor MKB
- Zeven nieuwe stoffen op de Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie
- Nieuwe standaard voor blootstellingsschatting schoonmaakmiddelen
- Restricties vastgesteld voor stoffen NMP, D4/D5 en methanol
- Nieuwe richtsnoeren voor nanomaterialen binnen REACH
Lees meer

Aan- en afmelden