Normen voor de consument geven de risicogrenzen aan voor stoffen in consumentenproducten. Het zijn normen voor de maximale hoeveelheid van een stof die iemand mag binnenkrijgen. Daarnaast zijn er productnormen voor restgehalten van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen in voedingsmiddelen.

Kijk voor meer informatie over Normen voor consumenten op de website: www.rvs.rivm.nl/normen/consumenten