Normen voor de consument geven de risicogrenzen aan voor stoffen in consumentenproducten. Het zijn gezondheidskundige grenswaarden voor de maximale hoeveelheid van een stof die iemand mag binnenkrijgen. Daarnaast zijn er productnormen voor restgehalten van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen in voedingsmiddelen.

Via de website Risico's van stoffen vindt u meer informatie over Normen voor consumenten.