Milieunormen zijn gericht op de bescherming van mensen en van planten, dieren en andere organismen. Er zijn normen voor oppervlaktewater, grondwater, sediment (waterbodem), bagger, bodem en lucht.

Bij het afleiden van normen worden effecten op de mens en op organismen onderzocht. De humane normen zijn afgestemd met de milieukwaliteitsnormen die organismen in het milieu beschermen. De waarde die zowel mens als milieu beschermt, wordt uiteindelijk vastgesteld als norm.

Via de website Risico's van stoffen vindt u meer informatie over milieukwaliteitsnormen, die zijn op te zoeken via het Zoeksysteem Risico's van stoffen.