Milieunormen zijn gericht op de bescherming van mensen en van planten, dieren en andere organismen. Er zijn normen voor oppervlaktewater, grondwater, sediment (waterbodem), bagger, bodem en lucht.

Bij het afleiden van normen worden effecten op de mens en op organismen onderzocht. De humane normen zijn afgestemd met de milieukwaliteitsnormen die organismen in het milieu beschermen. De waarde die zowel mens als milieu beschermt, wordt uiteindelijk vastgesteld als norm.

Kijk voor meer informatie over normen voor het milieu op de website: www.rvs.rivm.nl/normen/milieu