Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Norovirus (Small round structured virus (SRSV), Norwalk virus, Sapovirus) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Inzend informatie Norovirus diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)
 • feces*, DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)/ RNA ribonucleic acid (ribonucleic acid)
 • gastroenteritisvirus pakket
 • 8 d
 • RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening)
 • H. Vennema
 • IDS-info@rivm.nl
 • 030-2743252
 • -
 • -
typering
 • feces*
 • Sequencing¬†wordt uitgevoerd door een extern laboratorium. De interpretatie van de resultaten wordt door RIVM-IDS gedaan.
 • 14 d
 • -
 • -