In oktober 2006 stelde de commissie van de Gezondheidsraad dat er een gezamenlijk beleid moet komen voor hoe te handelen bij toevalsbevindingen. Naar aanleiding hiervan wordt in het volgende stuk een beleidsadvies uitgebracht over hoe te handelen bij het vinden van zogenaamde sonomarkers bij de uitvoering van het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek.