Naar dit protocol wordt verwezen in het NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) modelprotocol SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek (Structureel Echoscopisch Onderzoek). De procedure voor het bepalen van DBP/HC, AC alimentair consulent (alimentair consulent ) , FL en TCD staat hierin beschreven.

U vindt het protocol in de kolom 'Download'.