Naar dit protocol wordt verwezen in het NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie modelprotocol SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek. De procedure voor het bepalen van DBP/HC, ACalimentair consulenten , FL en TCD staat hierin beschreven.

U vindt het protocol in de kolom 'Download'.