Het RIVM doet namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) onderzoek naar hoe mensen denken over ondergrondse buisleidingen in hun woonomgeving. Daarvoor worden binnenkort groepsgesprekken georganiseerd. 

Door heel Nederland lopen kilometers aan buisleidingen die stoffen (zoals aardgas) vervoeren. Dat aantal zal nog groeien. Hoe we deze buisleidingen gebruiken, gaat in de toekomst mogelijk veranderen. De Nederlandse overheid werkt aan een duurzaam energiesysteem. We gaan namelijk in de toekomst over naar andere vormen van (duurzame) energie, zoals waterstof. 

Het onderzoek 

Er is nog niet veel bekend over hoe burgers denken over het transport van waterstof door buisleidingen en welke informatie ze hierover willen krijgen. Daarom onderzoekt het RIVM in opdracht van het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) wat inwoners vinden van de buisleidingen in hun eigen woonomgeving. Wat weten inwoners over deze buisleidingen, wat zijn hun meningen en gevoelens, en wat vinden ze ervan als de buisleidingen op een andere manier gebruikt gaan worden? 

Dit onderzoek geeft het RIVM een beeld van de meningen, gevoelens en vragen die omwonenden hebben over de ondergrondse (aardgas/waterstof)buisleidingen in hun eigen woonomgeving. De resultaten worden gerapporteerd aan het ministerie van IenW.

Groepsgesprekken

In augustus en september houdt het RIVM groepsgesprekken over dit onderwerp. Bij het belevingsonderzoek werkt het RIVM samen met de gemeente  Rotterdam, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat)) en het ministerie van IenW. 

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2022 opgeleverd aan het ministerie van IenW. Het RIVM publiceert ze ook op de website van het RIVM en informeert de deelnemers aan het onderzoek. De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (O&M) van het ministerie van IenW gaat met het ministerie van EZK in overleg over de bevindingen.