Waarom doet het RIVM dit belevingsonderzoek naar buisleidingen?

De overheid wil het gebruik van waterstof stimuleren om de CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) uitstoot te verminderen. Dit betekent dat er in de toekomst mogelijk meer ondergrondse buisleidingen nodig zijn om waterstof te vervoeren. Voor een deel kunnen hiervoor bestaande aardgasleidingen worden hergebruikt. 

Er is nog niet veel bekend over hoe burgers denken over het transport van waterstof door buisleidingen en welke informatie ze hierover willen krijgen. Dat willen we graag onderzoeken. Dat doen we met behulp van groepsgesprekken. 

Wat gaat het onderzoek opleveren?

Dit onderzoek geeft een beeld van de meningen, gevoelens en vragen die omwonenden hebben over de ondergrondse (aardgas/waterstof)buisleidingen in hun eigen woonomgeving.  

Wanneer zijn de resultaten beschikbaar?

De groepsgesprekken vinden in augustus en september 2022 plaats.  In het najaar van 2022 wordt het rapport gepubliceerd en zullen de resultaten publiekelijk beschikbaar worden gemaakt op de RIVM website.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het RIVM verwerkt de resultaten van de groepsgesprekken anoniem. Daarna worden de resultaten geanalyseerd. De uitkomsten worden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) gerapporteerd en gepubliceerd op deze website. 

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (O&M) van het ministerie van IenW gaat met het ministerie van EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat) in overleg over de bevindingen. 

Met wie kan ik contact opnemen over het onderzoek?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via de mail veiligheidsbeleving@rivm.nl