Waarom houdt het RIVM deze pilot belevingthermometer?

De overheid wil graag dat mensen in Nederland zich veilig voelen in de omgeving waar zij wonen. Die beleving is voor iedereen anders. Dat willen we graag onderzoeken. We willen te weten komen wat de meningen en gevoelens van inwoners zijn over de veiligheid van hun eigen woonomgeving. Dat doen we met behulp van een vragenlijst. In deze pilotfase van het onderzoek toetsen we of deze vragenlijst geschikt is.

Wat gaat de pilot opleveren?

Het onderzoek wijst uit of de vragenlijst geschikt is om de veiligheidsbeleving te peilen.

Komt er een vervolg op de pilot?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) neemt daarover een besluit nadat de resultaten van de pilot belevingsthermometer bekend zijn.

Wanneer zijn de resultaten beschikbaar?

De vragenlijst is in mei naar de deelnemers gestuurd. Zij kunnen de vragenlijst invullen tot en met 10 juli 2018. In de zomer verwerkt RIVM de resultaten. Eind 2018 verwachten we de eerste resultaten te kunnen rapporteren.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het RIVM verwerkt de resultaten van de vragenlijsten anoniem. Daarna worden de resultaten geanalyseerd en de uitkomsten aan de opdrachtgever gerapporteerd en gepubliceerd op deze website. Deze rapportage zal vooral ingaan op de vraag of de vragenlijst geschikt is. Ook gaan we kort in op de belangrijkste uitkomsten van de vragenlijst.

In welke gemeenten vindt de pilot plaats?

De pilot vindt plaats in de gemeenten Deventer en Zaanstad.

Waarom is er voor die gemeenten gekozen?

Bij het selecteren van de gemeenten is gekeken naar verschillende aspecten. Denk bijvoorbeeld aan type woonomgeving, bevolkingsdichtheid, aanwezigheid van bedrijven of natuur etcetera.

Is het in die gemeenten niet veilig?

Deze pilot heeft niets te maken met onveilig situaties of incidenten in de betreffende gemeenten. Het onderzoek is puur gericht op het peilen van de veiligheidsbeleving van mensen in de omgeving waar zij wonen. Daarbij is het belangrijkste doel om te kijken of de vragenlijst hiervoor geschikt is.

Als blijkt dat mensen zich onveilig voelen, wat gaat er dan gebeuren?

De pilot is gericht op het in kaart brengen van de mening en gevoelens van mensen over de veiligheid in de omgeving waar zij wonen. Als mensen zich onveilig voelen, willen we dat graag weten. De resultaten rapporteren wij aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie neemt vervolgens een besluit over eventuele vervolgstappen.

Ik ben niet uitgenodigd, maar wil wel graag meedoen. Kan dat?

Dat is in deze pilotfase helaas niet mogelijk. Deelname aan het onderzoek is uitsluitend mogelijk als u 18 jaar of ouder bent én een uitnodigingsbrief met persoonlijke inloggegevens op uw adres heeft ontvangen. Het is niet mogelijk deze gegevens aan te vragen.

Ik woon in een van de deelnemende gemeenten en heb geen brief ontvangen. Hoe kan dat?

Voor de pilot is binnen de deelnemende gemeenten een selectie van adressen gemaakt. Het is goed mogelijk dat uw adres niet in deze steekproef zit.