De Handleiding Risicoberekeningen BevbBesluit Externe Veiligheid Buisleidingen beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van risicoberekeningen voor vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.

De Handleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Moduele A beschrijft kort de wet- en regelgeving met betrekking tot omgevingsveiligheid, voor zover van belang voor de toepassing van de rekenmethodiek BevbBesluit Externe Veiligheid Buisleidingen;
  • Module B bevat de rekenmethodiek en modelparameters voor hogedruk aardgasleidingen;
  • Module C bevat de rekenmethodiek en modelparameters voor buisleidingen met aardolieproducten en brandbare vloeistoffen;
  • Module D bevat ten slotte de rekenmethodiek en modelparameters voor chemicaliĆ«nleidingen.

Vragen, onduidelijkheden, opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de handleiding kunt u contact opnemen met de helpdesk omgevingsveiligheid.