Bij omgevingsveiligheid gaat het om risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het gaat om de ‘feitelijke’ risico’s, met soms grote onzekerheden én om gepercipieerde risico’s.

Achter deze link vindt u de maatregelenwiki.  De maatregelenwiki bestaat uit praktijkvoorbeelden die te maken hebben met omgevingsveiligheid. Deze voorbeelden zijn ingediend door verschillende personen en organisaties. Het platform helpt u inzicht te krijgen in maatregelen waarmee de leefomgeving zo is in te richten, dat mens en milieu zijn beschermd tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze dienen ter inspiratie om het omgevingsveiligheidsbeleid in te voeren. De maatregelenwiki is bedoeld voor deskundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van het omgevingsveiligheidsbeleid.

Zelf een praktijkvoorbeeld indienen?

Ga naar deze pagina en dien uw praktijkvoorbeeld in.