Het gebruik van benzine brengt, net als andere brandstoffen, risico’s voor de omgeving met zich mee.

Informatie

De risico's voor omgevingsveiligheid kunnen in kaart gebracht worden door middel van een kwantitatieve risicoanalyse. Voor benzinetankstations heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een methode ontwikkeld om deze risicoanalyse uit te voeren en deze toegepast op een standaard benzinetankstation. Hierbij is ook een analyse uitgevoerd om mogelijke maatregelen als ingrijpen operator en de aanwezigheid van een tankput naar waarde te kunnen schatten.