LPGLiquefied Petroleum Gas (Liquefied Petroleum Gas) is een mengsel van propaan en butaan dat vloeibaar is gemaakt door de gassen sterk samen te drukken. LPG dient als brandstof voor auto’s.

Achtergrondinformatie

LPGLiquefied Petroleum Gas-tankstations zijn categoriale inrichtingen waarvoor geen kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) opgesteld mag worden om de afstand tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar te bepalen. In plaats daarvan zijn vaste afstanden berekend die in tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) vermeld staan.

Wetgeving

LPG-tankstations worden in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) genoemd in artikel 2.1.e.

Rekenprogramma

Bij LPG-tankstations hoeft er niet gerekend te worden, maar kan er gebruikt gemaakt worden van de vaste afstanden die in tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) vermeld staan. Indien in uitzonderlijke situaties toch een berekening moet worden uitgevoerd, kan contact worden opgenomen met de helpdesk SAFETI-NLsoftware application fire explosion toxic impact - nederland

Overige informatie

In deel 16 van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS 16) worden richtlijnen gegeven voor de milieuveiligheid van LPG-tankstations.