Een stuwadoorsbedrijf is een bedrijf dat goederen overslaat van het ene naar het andere transportmiddel (zeevaart, binnenvaart, weg en spoor). Deze goederen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Bij stuwadoorsbedrijven is sprake van tijdelijke opslag van goederen.

Achtergrondinformatie

De samenstelling en hoeveelheid van de te verladen hoeveelheid gevaarlijke stoffen varieert per dag. Een kwantitatieve risicoanalyse (QRAquantitative risk assessment) wordt om die reden uitgevoerd voor een representatieve doorzet van gevaarlijke stoffen. Dit wordt in overleg met het bevoegd gezag vastgesteld.

Wetgeving

Stuwadoorsbedrijven worden in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) genoemd in artikel 2.1.b.

Rekenvoorschrift en -programma

Het rekenvoorschrift voor het opstellen van een QRA voor een stuwadoorsbedrijf staat beschreven in het 'Rekenmethode stuwadoorsbedrijven'. Het voorschrift zal worden opgenomen in de eerstvolgende versie van de Handleiding Risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen. Berekeningen aan stuwadoorsbedrijven worden uitgevoerd met SAFETI-NL, versie 6.54. Hiervoor is een voorbeeldstudie beschikbaar.