Chemische bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat installaties op orde zijn en de productieprocessen en -werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Toch vinden soms ongevallen plaats. In opdracht van het ministerie van SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) analyseert RIVM de oorzaken, gevolgen en andere kenmerken van deze incidenten. Met de uitkomsten kunnen bedrijven hun veiligheidsbeleid verbeteren. Inspecties kunnen de uitkomsten gebruiken voor hun inspectiestrategie.

Voor de analyses wordt het Storybuilder model gebruikt. Dit model is ontwikkeld door een internationaal consortium van kennisinstellingen. De algemene database bevat de kenmerken van ruim 30,000 meldingsplichtige arbeidsongevallen sinds 1998. Voor incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven is het model Storybuilder-MHC Major Hazard Control (Major Hazard Control) ontwikkeld. Dit model bevat ruim 300 incidenten voor de periode 2004-2018. De incidenten worden eerst onderzocht door de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid). RIVM analyseert de bevindingen van de Inspectie en voert de gegevens in de database in.
Jaarlijks brengt het RIVM een rapport uit met een analyse van de ongevallen met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven. Het doel van deze analyse is om inzicht te krijgen in de oorzaken van de ongevallen.

De meest recente rapporten met betrekking tot de analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven zijn hier te vinden:

• zicht op afwijkingen kan incidenten verminderen
analyse van recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote bedrijven