Chemische bedrijven moeten zorgen dat installaties op orde zijn en dat de productieprocessen en -werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Toch vinden soms (potentieel) ernstige incidenten plaats. Een aantal hiervan wordt onderzocht door onder andere de Nederlandse Arbeidsinspectie. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid analyseert het RIVM hiervan jaarlijks de oorzaken, gevolgen en aspecten als kenmerken van het slachtoffer en zijn letsel. De analyses geschieden in het kader van de Staat van de Veiligheid.

Hiervoor wordt het Storybuilder model gebruikt, wat is ontwikkeld door een internationaal consortium van kennisinstellingen. De algemene database bevat de kenmerken van ruim 30.000 arbeidsongevallen sinds 1998. Voor incidenten met gevaarlijke stoffen bij chemische bedrijven is het model aangepast tot Storybuilder-MHC Major Hazard Control (Major Hazard Control). Voor een zo consistent mogelijke analyse is er een gebruiksvoorschrift dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Dit is het actuele Gebruiksvoorschrift. Er zijn nu ruim 370 incidenten geanalyseerd uit de periode 2004-2022. Doel van de analyses is het signaleren van ontwikkelingen en patronen in incidenten. Met de uitkomsten kunnen bedrijven hun veiligheidsbeleid verbeteren en inspecties hun inspectiestrategie. Jaarlijks rapporteert het RIVM over de analyse en de meest recente rapporten zijn:

Relevante overige publicaties: