De toetsgroep probitrelaties heeft voor enkele tientallen stoffen vernieuwde probitrelaties afgeleid. Deze vernieuwde probitrelaties zijn nog niet voorgeschreven. Wel kunnen deze probitrelaties gebruikt worden voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van de consequenties van toepassing van deze probitrelaties. 

Download het zipbestand voor Safeti-NL 8.3 met een aantal stoffen waarvoor een inhoudelijk vastgestelde probitrelatie beschikbaar is. Deze bestanden zijn te gebruiken voor Safeti-NL 8.1 t/m 8.3.

In Safeti-NL 8.5 zijn er meer stoffen opgenomen dan in eerdere versies. De stoffen in Safeti-NL 8.5 met de aanduiding TG bevatten de door de Toetsgroep Probitrelaties (TG) inhoudelijk vastgestelde probitrelaties. In Safeti-NL versie 8.5 zijn ook nog de voorgeschreven probitrelaties opgenomen, zonder aanduiding TG. Binnenkort worden voor Safeti-NL 8.5 een set aan stofbestanden gepubliceerd voor stoffen waarvan wel een inhoudelijk vastgestelde probitrelatie beschikbaar is, maar die nog niet in Safeti-NL 8.5 zijn opgenomen, of waarvoor een vernieuwde probitrelatie beschikbaar is.