Advies en aanvullend stuk bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 127 | 68e OMT over COVID-19 (8 oktober 2021)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 127e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl)

Aanvullend stuk

Bijlage: 'Geldigheidsduur herstelbewijs en rol serologie bij CTB'
Zie pagina 8 van het advies: “Voor nadere details verwijzen wij naar begeleidende bijlage 'Geldigheidsduur herstelbewijs en rol serologie bij CTB'.”

De bijlage Geldigheidsduur herstelbewijs en rol serologie bij CTB is op 8 oktober 2021 gepubliceerd op rijksoverheid.nl.