Advies en aanvullend stuk bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 130 | 71e OMT over COVID-19 (19 november 2021)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 130e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl)

Aanvullende stukken

Bijlage: 'Effectiviteit CTB'
Zie pagina 7 van het advies: “Om – onder boven benoemde voorbehouden – toch een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van de verschillende CTB-modaliteiten is onder standaard omstandigheden door middel van modellering gekeken wat het maximaal haalbare effect van deze modaliteiten is op de reductie van het aantal infecties en ziekenhuisopnames onder de aanwezigen. Het doel hierbij is dus om een volgorde vast te stellen in de trends in het terugdringen van het aantal infecties en ziekenhuisopnames. De notitie waarin dit verder is uitgewerkt is te vinden in bijlage 1.”

De bijlage Effectiviteit CTB is op 22 november 2021 gepubliceerd op rijksoverheid.nl.

Bijlage: 'Rol van zelftesten in het testlandschap'
Zie pagina 10 van het advies: "Deze aanpassing in het testbeleid dient vergezeld te worden door heldere communicatie. De uitgangspunten hiervoor worden samengevat in de bijlage 2."

De bijlage Advies OMT 130 Rol van zelftesten in het testlandschap is gepubliceerd op tweedekamer.nl.