Advies en aanvullend stuk bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 144 | 85e OMT over COVID-19 (11 maart 2022)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 144e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl) (deel 1)

Advies na 144e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl) (deel 2)

Aanvullend stuk

Bijlage: Beleid m.b.t. meldingsplicht BCO in transitieperiode (rijksoverheid.nl)
Zie pagina 8 van het advies: “In dit eerste deel van het 144e OMT-advies wordt het advies met betrekking tot de meldingsplicht en het BCO bron- en contactonderzoek (bron- en contactonderzoek) gepresenteerd (zie ook bijlage).”