Advies en aanvullende stukken bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 77 | 19e OMT over COVID-19 (14 september 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 77e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl) deel 1 | deel 2

Aanvullende stukken

1. Advies Prioritering testen

Zie pagina 6 van advies deel 1: “Voor een verdere uitwerking van dit advies wil ik u ook verwijzen naar OMT-achtergronddocument Advies prioritering testen, welke online beschikbaar komt.”

Het achtergronddocument Advies Prioritering testen is als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst.

2. Overzicht alternatieve testen SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2-diagnostiek

Zie pagina 7 van advies deel 1: “Voor meer details verwijs ik u naar het OMT-achtergronddocument Overzicht alternatieve testen SARS-CoV-2 diagnostiek, welke online beschikbaar komt.”

Het achtergronddocument Overzicht alternatieve testen SARS-CoV-2-diagnostiek is als bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 geplaatst.

3. Mondneusmaskers medische risicogroepen

Zie pagina 2 van advies deel 2: “Voor verdere uitwerking van deze afwegingen verwijs ik u naar het OMT-achtergronddocument Mondneusmaskers medische risicogroepen, welke online beschikbaar komt.”

Het achtergronddocument van 14 september 2020 is hier te vinden.