Advies en aanvullend stuk bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 94 | 35e OMT over COVID-19 (30 december 2020)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 94e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl)

Aanvullende stukken

Bijlage herziene versie 'COVID-19: Welke (groepen) personen kunnen met welke test(en) worden getest?'

Zie pagina 5 van het advies: ‘‘In het 92e OMT werden adviezen gegeven over voor welke (groepen) personen welke test(en) het beste kan worden ingezet. De bijlage die werd meegestuurd is nogmaals besproken en op een aantal punten herzien en verduidelijkt. De herziene versie wordt als bijlage meegestuurd met deze brief.''

De herziene bijlage bij het advies na OMT 94 is op 31 december 2020 gepubliceerd op lci.rivm.nl