Advies en aanvullend stuk bij OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) 99 | 40e OMT over COVID-19 (5 februari 2021)

Naar overzicht alle COVID-19-OMT-adviezen

Advies

Advies na 99e OMT COVID-19 (rijksoverheid.nl) deel 1 | deel 2

Aanvullende stukken

Bijlage 'Kinderen in de kinderopvang (0-4 jaar)' en 'Kinderen in het primair onderwijs ( 4-12 jaar)'

Zie pagina 2 van het advies (deel 1): ‘‘De belangrijkste veranderingen betreffen: 1) voor kinderen van 0-4 jaar geldt dat huisgenoten moeten thuisblijven als het kind behalve neusverkoudheid ook koorts en/of benauwdheid heeft; 2) kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen niet naar school voordat zij getest zijn en negatief bevonden. Zie de bijlage voor het uitgebreide advies.''

De bijlage bij het advies deel 1 van OMT 99 is op 6 februari 2021 gepubliceerd op rijksoverheid.nl.