Monitoring en Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De jaarlijkse landelijke monitoring van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Daarnaast verzorgt het Landelijk Evaluatieteam COlorectaal Kanker (LECO) de landelijke evaluatie. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC (Rotterdam) en Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kanker Instituut (Amsterdam)  Jaarlijkse monitor Het IKNL integraal Kankercentrum Nederland  monitort in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de prestaties van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Jaarlijks levert IKNL een rapportage op met daarin  de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek in vergelijking met de voorgaande jaren. In deze rapportage, de Monitor genoemd, zijn onder meer prestaties over deelname, het aantal verwijzingen en het aantal gevonden afwijkingen opgenomen. De resultaten zijn gebaseerd op een gedefinieerde set indicatoren uit het Datawarehouse darmkanker van IKNL. Landelijke evaluatie Het Landelijk Evaluatieteam Colorectaal Kanker voert verdiepende analyses uit, zoals effectevaluaties en onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek. Deze evaluatie-activiteiten hebben verschillende doelstellingen. Voorbeelden zijn het vaststellen van de mate waarin het bevolkingsonderzoek heeft bijgedragen aan de waargenomen daling van darmkankersterfte, maar ook het bepalen van de nadelige effecten van het bevolkingsonderzoek (bijvoorbeeld overdiagnose, fout-positieve screeningsuitslagen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het speciaal ontwikkelde MISCAN-model. De resultaten van deze verdiepende analyses worden periodiek door opgeleverd in de vorm van een Landelijke Evaluatie.