De factsheet Analyse van ongevallen sector onderwijs geeft inzicht in directe en achterliggende oorzaken van ernstige ongevallen in het onderwijs. Afgesloten wordt met een rijtje aandachtspunten dat kan helpen bij het selecteren en implementeren van effectieve preventieve maatregelen.