Prof. dr. Ton Breure (1953) is topexpert Duurzame inrichting van de leefomgeving bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sinds 2007 is hij daarnaast bijzonder hoogleraar Ecologische Risicobeoordeling bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het milieu is onze leefomgeving. Samen met de andere levende organismen - planten, dieren en micro-organismen - bepalen wij de kwaliteit ervan. De kenmerken en ontwikkeling van de leefomgeving zijn mede bepalend voor de volksgezondheid en het welzijn en overleven van de mensheid. Duurzaam gebruik ervan is noodzakelijk om de al maar groeiende wereldbevolking te onderhouden.

Ton Breure werd opgeleid tot laboratoriummedewerker (biochemisch analist) en werkte twee jaar bij de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandsche Roode Kruis. Na het vervullen van zijn dienstplicht studeerde hij Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1981 haalde hij zijn doctoraal, waarna hij promoveerde op een onderzoek naar de anaerobe afbraak van koolhydraat/eiwitmengsels bij de vakgroep Microbiologie van die universiteit.

Na zijn promotie in 1986, kwam Ton Breure bij het RIVM werken als afvalstoffentechnoloog in het Laboratorium voor Afvalstoffen en Emissies. Hier deed hij onderzoek naar de biodegradatie van milieuvreemde stoffen.

Vervolgens werkte hij bij het Laboratorium voor Ecotoxicologie (1996-2002), waar hij onder meer onderzoek deed naar de karakterisering van de functionele biodiversiteit in het milieu en de invloed daarop van verontreinigingen. Ook was hij hoofd van de afdelingen Data-analyse, Risicobeoordeling en Modellen, en Beleidsanalyse, Modellen en Integratie.

Van 2003 tot 2012 was hij hoofd van het Laboratorium voor Ecologische Risicobeoordeling. Hierbinnen werd kennis en expertise ontwikkeld en toegepast op het gebied van humane en ecologische risico’s van achteruitgang van de milieukwaliteit als gevolg van verontreiniging of andere menselijke activiteiten.

Als topexpert Duurzame inrichting van de leefomgeving richt Ton Breure zich vooral op de afstemming van de RIVM-activiteiten op de gebieden van bescherming en duurzaam gebruik van het bodem- en watersysteem in relatie tot de volksgezondheid en welzijn.

Expertise

  • Bodem- en waterkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Risicobeoordeling
  • Duurzaamheid
  • Ecologie

Contact

E-mail: DMG-Secr@rivm.nl