Het Strategisch Programma RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (SPRStrategisch Programma RIVM  Strategisch Programma RIVM  ) is het RIVM-programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Hierbij kijken we vooruit naar onderwerpen die extra aandacht verdienen omdat ze in de toekomst invloed kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving.

Thema's en programma's SPR 2019-2022

In de periode van 2019 tot 2022 richt SPR zich op de acht hieronder genoemde thema's. Een integrale benadering en samenwerken met externe partijen zijn hierbij de rode draad.  Met een team van inhoudelijk experts zorgen twee chief science officers (CSOChief Science Officer’s) voor de coördinatie en verbinding.

 

Inhoudelijke thema's

Blootstelling en gezondheidseffecten

Blootstelling en gezondheidseffecten

Circulaire economie

Circulaire economie

Duurzame zorg en preventie

Duurzame zorg en preventie

Integraal voedselbeleid

Integraal voedselbeleid

Leefomgeving en gezondheid

Leefomgeving en gezondheid

Safety en security

Safety en security

Ondersteunende thema's

Perceptie en gedrag

Perceptie en gedrag

Verzameling en analyse van data

Verzameling en analyse van data