Het Strategisch Programma RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (SPRStrategisch Programma RIVM ) is het RIVM-programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Hierbij kijken we vooruit naar onderwerpen die extra aandacht verdienen omdat ze in de toekomst invloed kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving.