8 februari 2018: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-publicaties scoren wereldwijd bovengemiddeld

Uit een nieuwe bibliometrische analysemethode van de Rijksuniversiteit Leiden blijkt dat de publicaties van het Strategisch Programma van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (SPRStrategisch Programma RIVM  Strategisch Programma RIVM  ) wereldwijd goed scoren. SPR-publicaties worden twee keer vaker geciteerd dan gemiddeld. Daarnaast hoort een vijfde van deze wetenschappelijke publicaties tot de top 10 van de meest geciteerde artikelen ter wereld. Het RIVM deelt deze eer, omdat de meeste SPR-publicaties in samenwerking met andere organisatie tot stand zijn gekomen.

Lees het nieuwsbericht