Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en de vragen vanuit de maatschappij. Dit betekent dat we weten wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij. Ook willen we de expertise die binnen onze organisatie aanwezig is, zo optimaal mogelijk benutten.

De Chief Science Officers (CSOChief Science Officer’s) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu spelen hierbij een belangrijke rol. Met hun expertise, aanzien en vele (internationale) contacten zijn zij bij uitstek in staat mensen en kennis van binnen en buiten de organisatie met elkaar te verbinden.

Inhoudelijke koers

De CSO’s zijn ook nauw betrokken bij de inhoudelijke koers van het RIVM. Ze adviseren de directie over uit te voeren onderzoek en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het zogeheten Strategisch Programma RIVM (SPR). Zo zijn zij ambassadeur voor de verdere ontwikkeling van (grensverleggend) wetenschappelijk onderzoek binnen het RIVM.

Kennisgebieden

De Chief Science Officers van het RIVM geven leiding aan kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van:
Leefomgeving en gezondheid
Blootstelling en gezondheidseffecten