Veel vraagstukken op het gebied van gezondheid en milieu vragen om een internationale aanpak. Ziekteverwekkers, straling en vervuilde lucht respecteren geen grenzen, en veiligheid van voedsel en geneesmiddelen vereisen internationale afspraken. Bovendien wordt veel beleid bepaald op internationaal niveau, bijvoorbeeld binnen de Europese Unie, of ontwikkeld binnen de Verenigde Naties.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kijkt daarom over grenzen heen. We zoeken actief de samenwerking met buitenlandse partners om de eigen kennis te vergroten en de kwaliteit van onderzoek en beleidsadvisering te verbeteren. Het RIVM neemt internationaal een sterke positie in en vanuit het buitenland is veel vraag naar onze expertise, bijvoorbeeld op het gebied van risicobeoordeling.

Veel internationaal werk vindt plaats in Europees verband. Maar we werken ook samen met organisaties van de Verenigde Naties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en met diverse instituten in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met specifieke landen, zoals China op het terrein van influenza en voeding en Turkije op het gebied van milieu.

Het RIVM neemt ook deel in diverse samenwerkingsverbanden rond specifieke thema’s zoals gezondheidsbeleid en -bevordering. De ene keer treden we op als projectcoördinator, de andere keer als adviseur van de nationale overheid of internationale organisaties. Ook leveren we een bijdrage als onderzoekspartner. 

Samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie

Het RIVM werkt op verschillende manieren samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zo zijn bijvoorbeeld enkele medewerkers gedetacheerd bij WHO Europa, waar zij werken aan de bestrijding van tuberculose en antimicrobiële resistentie. Eind 2012 heeft het RIVM concrete afspraken gemaakt met WHO Europa over samenwerking op het gebied van gezondheidsinformatie en antimicrobiële resistentie in Oost-Europa en Centraal-Azië.

Ook fungeert het RIVM als zogeheten supranationaal tuberculoselaboratorium en als polioreferentielaboratorium. Daarnaast huisvesten we diverse WHO Collaborating Centres. Deze zijn gericht op ondersteuning van WHO-programma’s op het gebied van bijvoorbeeld immunotoxicologie, ziekteverwekkers in voedsel en water, en tabaksregulering. Lees meer over de WHO Collaborating Centres.

Internationale projecten

Het RIVM neemt actief deel aan 35 projecten binnen de onderzoeks- en gezondheidsprogramma's van de Europese Unie. Lees meer over de internationale projecten van het RIVM (in English).