Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wil een betrouwbare en integere partner zijn voor de overheid en andere professionals.

Onze opdrachtgevers hebben geen invloed op de gebruikte onderzoeksmethoden en de resultaten van het onderzoek. We rapporteren bovendien openbaar en onafhankelijk van opdrachtgevers over onderzoeksresultaten. De onafhankelijke positie van ons instituut is vastgelegd in de Wet op het RIVM.

Criteria voor samenwerking met de private sector

De participatie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in door de private sector gefinancierde wetenschappelijke onderzoeksprojecten kan uitsluitend plaatsvinden als aan een aantal strenge criteria wordt voldaan. Die voorwaarden waarborgen de onafhankelijkheid van het RIVM als overheidsinstituut.

  • Zo moet het project inhoudelijk passen binnen de taakstelling van het RIVM
  • Wordt ¬†er uitsluitend in consortia gewerkt en niet voor individuele private partners
  • Het RIVM moet vrij zijn in de wijze van uitvoering van het project
  • Ook moet open wetenschappelijke publicatie van onderzoeksresultaten mogelijk zijn.
  • De deelname aan een publiek-private samenwerking vereist altijd goedkeuring op directieniveau.

Commissie van Toezicht

De wetenschappelijke kwaliteit van ons werk wordt bewaakt door de Commissie van Toezicht, waarin een aantal gerenommeerde wetenschappers zitting heeft. De commissie voert, in overleg met de directeur-generaal van het RIVM, wetenschappelijke audits uit. Hierbij wordt het wetenschappelijk onderzoek van ons instituut getoetst aan de hand van objectieve criteria en leggen we verantwoording af over ons werk. De commissie ziet er bovendien op toe dat eventuele kritiek van wetenschappelijke aard van binnen of buiten het RIVM op correcte wijze wordt afgehandeld. Ook is de commissie nauw betrokken bij de invulling van ons strategisch onderzoek.

Naar Samenstelling van de Commissie van Toezicht
Naar Jaarverslagen Commissie van Toezicht