Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) richt zich op het verzamelen en bundelen van kennis, om deze vervolgens weer te delen. Samenwerking, nationaal en internationaal, met partners, opdrachtgevers en andere partijen speelt hierbij een essentiële rol.

In Nederland werken we onder meer samen met diverse universiteiten en onderzoeksinstituten als TNO, NIVELNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut. Ook de contacten met de planbureaus zijn belangrijk. Bovendien worden nauwe en functionele banden onderhouden met bijvoorbeeld gemeenten, provincies en Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en).

Veel internationaal werk vindt plaats in Europees verband. Maar we werken ook samen met VNVerenigde Naties-organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met specifieke landen, zoals China op het terrein van influenza en voeding, en Turkije op het gebied van milieu.

De rol die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu binnen deze samenwerkingsverbanden vervult, verschilt. In het ene geval treden we op als adviseur of onderzoekspartner, in andere gevallen als regisseur of projectcoördinator.