DrDoctor . Els van Schie is sinds 1 februari 2015 directeur Milieu en Veiligheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Kennis toegankelijk maken voor beleid vraagt om het verbinden van twee werelden. Dat gaat niet vanzelf. Kennis tot leven brengen in de praktijk vraagt om het begrijpen van de samenleving. Sociaal-psychologische inzichten kunnen daarbij helpen

Els van Schie startte haar loopbaan in het bedrijfsleven. Daarna bouwde zij een veelzijdige carrière op in maatschappelijke en wetenschappelijke werkomgevingen en op verschillende ministeries. Vanaf 1970 werkte zij als analist bij Gist Brocades in Delft. In 1977 stapte zij over naar het sociale domein en begeleidde moeilijk middelbare jongeren zonder baan. Daarna werkte zij als Ombudsvrouw bij de Stichting Landelijke Ombudsvrouw in Den Haag.

Els van Schie heeft naast haar werk meerdere studies gevolgd, zoals de analistenopleiding microbiologie en chemie. Vanwege haar interesse in sociale vraagstukken studeerde ze Sociale Arbeid, gevolgd door de studie Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 1991 in de Sociale Psychologie op risicoperceptie en beslissingsgedrag en was werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, zowel bij de Universiteit Leiden als bij de Universiteit van Amsterdam.

Els van Schie heeft verschillende functies als leidinggevende vervuld, onder andere bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZWSociale zaken en werkgelegenheid) en het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu). In 2008 werd zij plaatsvervangend inspecteur-generaal en Directeur Handhavingsbeleid bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILTInspectie Leefomgeving en Transport) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Expertise

  • Risicoperceptie
  • Sociale psychologie

Contact

E-mail: dm&v@rivm.nl