Het RIVM wil wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit leveren, die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers en de vragen vanuit de maatschappij. Dit betekent dat we weten wat er speelt binnen de wetenschap en in de maatschappij. Ook willen we de expertise die binnen onze organisatie aanwezig is, zo optimaal mogelijk benutten. Het RIVM staat als trusted advisor midden in de samenleving. We genereren en delen onze kennis op een wijze die bijdraagt aan (beleids)keuzes ten gunste van gezondheid en leefomgeving.

De Chief Science Officers (CSO Chief Science Officer (Chief Science Officer)’s) van het RIVM spelen hierbij een belangrijke rol. Met hun expertise, aanzien en vele (internationale) contacten zijn zij bij uitstek in staat mensen en kennis van binnen en buiten de organisatie met elkaar te verbinden.

De CSO Chief Science Officer (Chief Science Officer)’s zijn nauw betrokken bij de inhoudelijke koers van het RIVM. Ze adviseren de directie over uit te voeren onderzoek en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het zogeheten Strategisch Programma RIVM (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM )) . Ook de ontwikkeling van de daarmee verbonden kennisvelden en RIVM-brede thema's hoort tot het taakveld van de CSO’s. Zo zijn zij ambassadeur voor de verdere ontwikkeling van (grensverleggend) wetenschappelijk onderzoek binnen het RIVM.