Het doel van SPR

Het RIVM heeft de beschikking over een eigen investeringsprogramma, het Strategisch Programma RIVM (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM )). Met SPR staat het RIVM klaar voor de vragen van morgen. Het doel van dit programma is om te anticiperen op nieuwe maatschappelijk relevante onderzoeksvragen die zich op de (middel)lange termijn zullen aandienen. Daarmee kan het RIVM zijn goede positie als kennisinstituut op gebied van volksgezondheid en milieu ook in de toekomst handhaven. SPR is ook bedoeld om de positie van het RIVM in het wetenschappelijke veld te behouden en te versterken. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van het RIVM-werk en de wetenschappelijk onafhankelijke positie. Met SPR kan het RIVM (mede) invulling geven aan de status van onafhankelijk adviseur van de overheid, zoals vastgelegd in de Wet op het RIVM. Het RIVM geeft hier binnen SPR vorm aan door aandacht te geven aan interdisciplinair onderzoek en door innovatie en expertiseontwikkeling. De directeur-generaal van het RIVM is verantwoordelijk voor dit programma en het bijbehorende budget.

Speerpunten van SPR

Binnen SPR wordt een aantal inhoudelijke speerpunten bepaald, die passen bij de expertisevelden van het RIVM en die actuele thema’s in de wetenschap en de samenleving weerspiegelen. Elke 4 jaar worden nieuwe speerpunten  gekozen.

Informatie over de SPR-speerpunten

Meer inhoudelijke informatie over de SPR-speerpunten is op deze site  te vinden.

Waar kan ik vinden welke projecten er onder SPR vallen?

Op de speerpuntenpagina's vindt u informatie over de projecten.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over één van de lopende SPR-projecten?

Wie meer wil weten over een specifiek project kan terecht bij de Chief Science Officers (CSO Chief Science Officer (Chief Science Officer)’s) door een vraag te sturen naar spr.info@rivm.nl

Resultaten van SPR-projecten

De resultaten van de SPR-projecten worden jaarlijks gepubliceerd in het SPR-jaaroverzicht . Daarnaast vind een vierjaarlijkse evaluatie plaats.  

Onderscheid tussen onderzoek, innovatie en expertiseontwikkeling in SPR

Het takenpakket van het RIVM verbreedt zich en bestaat uit meer dan onderzoek. Daarom is ook de doelstelling van het SPR breder geworden. Expertiseontwikkeling richt zich op het ontwikkelen van geheel nieuwe vaardigheden en verkennen van nieuwe onderwerpen. Innovatie richt zich vooral op het vertalen van kennis naar bruikbare producten in