De ronde 2011-2014 van het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR Strategic Research RIVM (Strategic Research RIVM)) blijkt bij grondige evaluatie succesvol en innovatief. In totaal 107 projecten resulteerden in promoties, databases en honderden publicaties: resultaten met hoge wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Burgerparticipatie en innovatie

Het rapport ‘Evaluatie Strategisch Onderzoek RIVM 2011-2014’ beschrijft welke inhoudelijke doelen zijn gehaald, zoals nieuwe kennis over gezond ouder worden, het gebruik van nieuwe technologie voor de leefomgeving en de volksgezondheid en de ontwikkeling van nieuwe modellen om gezondheidsrisico’s en risico’s voor de leefomgeving te beoordelen. Voorbeelden van innovatie zijn de tekenapp en iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone). Met de tekenapp zijn teken te herkennen, leer je ze te verwijderen en kun je een gevonden teek melden. iSPEX is een nieuwe techniek om fijnstof te meten met behulp van een iPhone. In beide projecten was de interactie met de burger (citizen science) een belangrijk facet.

De resultaten per speerpunt

  • Benutten van technologische ontwikkelingen voor gezondheid en milieu
  • De kloof overbruggen: van weten naar doen
  • Gezond ouder worden
  • Een gezonde en duurzame leefomgeving
  • Dynamiek van infectieziekten
  • Nieuwe dimensies in geïntegreerde risicobeoordeling voor volksgezondheid en milieu
  • Strategisch vaccinonderzoek: kennisontwikkeling voor effectieve vaccins nu en in de toekomst