De jaarverslagen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geven een beeld van de veelheid aan onderzoeksterreinen waarop het RIVM zich begeeft. 

RIVM in 2018. Een beknopt jaaroverzicht

Een overzicht in infographics van de maatschappelijke zichtbaarheid, financiën en personeel met daarnaast het wetenschappelijk jaarverslag en de promovendi.

Wetenschappelijke jaarverslagen

Jaarlijks overzicht van RIVM rapporten en wetenschappelijke publicaties.