Titel Auteurs Rapportnummer
Achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria grondwater; gegevens voor antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink Verweij, W. ; Boumans, L. ; Claessens, J.W. ; Lijzen, J.P.A. 2017-0125
Actualisatie kaarten afwegingskader leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio Kruize, H. ; Leidelmeijer, K. ; Houthuijs, D.J.M. ; Swart, W.J.R. 2016-0175
Actualisering van de trendmodellering van gemeten nitraatconcentraties bij landbouwbedrijven. Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid Boumans, L. ; Fraters, D. 2016-0211
Advisering over generieke gegevens-verzameling. Ten behoeve van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Baumann, B. ; Spijker, J. ; Loeff, P. 2016-0205
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015 Hooijboer, A.E.J. ; de Koeijer, T.J. ; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. 2017-0039
Analyse van incidenten bij grote bedrijven met gevaarlijke stoffen 2016-2017 Kooi, E.S. ; Manuel, H.J. ; Mud, M. 2017-0085
Betekenis resultaten bloedonderzoek PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) omwonenden DuPont/Chemours Oomen, A.G. ; Herremans, J.M.M. 2017-0101
Cardiovascular and metabolic effects of environmental noise. Systematic evidence review in the framework of the development of the WHO World Health Organization (World Health Organization) environmental noise guidelines for the European Region van Kempen, E.E.M.M. ; Casas, M. ; Pershagen, G. ; Foraster, M. 2017-0078
Concentratiegrenswaarde voor ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in afvalstromen Wassenaar, P.N.H. ; van Leeuwen, L.C. ; Luit, R.J. 2017-0099
ConsExpo Web. Consumer exposure models - model documentationUpdate for ConsExpo Web 1.0.2 Delmaar, J.E. ; Schuur, A.G. 2017-0197
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) NV. Periode 2015 Kwakman, P.J.M. ; Overwater, R.M.W. 2016-0155
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2015 Kwakman, P.J.M. ; Overwater, R.M.W. 2016-0154
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group). Periode 2015 Kwakman, P.J.M. ; Overwater, R.M.W. 2016-0156
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany) Nederland BV. Periode 2015 Kwakman, P.J.M. ; Overwater, R.M.W. 2016-0157
Een scan van de veiligheid en kwaliteit van onze leefomgeving van Zijverden, M. ; Maas, R.J.M. ; Mennen, M.G. ; Montforts, M.H.M.M. 2017-0030
Eenduidig bepalen van circulariteit in de bouwsector. Milieuprestatie als uitgangspunt de Valk, E. ; Quik, J.T. 2017-0128
Effecten van het landelijk mestbeleid op de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden Claessens, J. ; van der Aa, N.G.F.M. ; Groenendijk, P. ; Renaud, L. 2016-0199
Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2015 Knetsch, G.J. 2016-0183
European critical loads: database, biodiversity and ecosystems at risk. CCE Coordination Centre for Effects (Coordination Centre for Effects) Final Report 2017 Hettelingh, J.P. ; Posch, M. ; Slootweg, J. 2017-0155
Evaluatie signaleringsparameter nieuwe stoffen drinkwaterbeleid van der Aa, N.G.F.M. ; van Leerdam, R.C. ; van de Ven, B.M. ; Janssen, P.J.C.M. ; Smit, C.E. ; Versteegh, J.F.M. 2017-0091
Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate Oomen, A.G. ; de Groot, G.M. 2017-0016
Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate. Scientific background document de Groot, G.M. ; Oomen, A.G. ; Mennen, M.G. 2017-0017
Ex ante evaluatie lokaal beleid aanpak diffuus bodemlood. Ex ante evaluation of local policy for dealing with diffuse soil lead Otte, P.F. ; Zeilmaker, M. 2017-0174
Fate of plant protection products in soilless cultivations after drip irrigation: measured vs. modelled concentrations. Interpretation of the 2014 experiment with the Substance Emission Model van der Linden, A.M.A. ; Hoogsteen, M.J.J. ; Boesten, J.J.T.I. ; van Os, E.A. ; Wipfler, E.L. 2016-0063
Geluidmonitor 2016. Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en spoorwegen Jabben, J. ; Haaima, M. ; den Hollander, H.A. ; van Wijnen, H.J. 2017-0122
Gezonde leefomgeving, gezonde mensen Staatsen, B.A.M. ; van Alphen, Th. ; Houweling, D.A. ; van der Ree, J. ; Kruize, H. 2016-0172
Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht). Handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving van Alphen, Th. ; Linde, K. ; Kok, L. ; Aben, J. ; den Hertog, F. ; de Vries, W. ; Maas, R. ; Wesseling, J. ; Staatsen, B. ; Storm, I. 2017-0189
Gezondheidseffecten van asbest. Huidige en toekomstige omvang in Nederland Eysink, P.E.D. ; Hulshof, T.A. ; Poos, M.J.J.C. 2017-0194
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2015. National Inventory Report 2017 Coenen, P.W.H.G. ; van der Maas, C.W.M. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; van den Berghe, A.C.W.M. ; van Huis, E.P. ; Geilenkirchen, G. ; Hoogsteen, M. ; Spijker, J. ; te Molder, R. ; Dröge, R. ; Montfoort, J.A. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. ; Oude Voshaar, S. ; Dellaert, S. 2017-0033
Grenswaarden voor generieke vrijstelling en vrijgave van radioactief materiaal. Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom van der Schaaf, M. ; Folkertsma, E. ; van Dillen, T. 2017-0046
Grenswaarden voor specifieke vrijgave van natte sludges uit de Nederlandse olie- en gassector en geothermie. Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom van der Schaaf, M. ; Folkertsma, E. 2017-0107
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2017 Velders, G.J.M. ; Aben, J.M.M. ; Geilenkirchen, G.P. ; den Hollander, H.A. ; Nguyen, L. ; van der Swaluw, E. ; de Vries, W.J. ; Wichink Kruit, R.J. 2017-0117
Handreiking voor de risicobeoordeling van arseen in de bodem voor de particuliere groenteteelt Swartjes, F. ; Janssen, P. ; Dusseldorp, A. ; Hagens, W. 2017-0177
Het verloop van de ammoniakconcentratie over 2005-2014 Stolk, A.P. ; Noordijk, H. ; den Hollander, H.A. ; van Zanten, M.C. ; Wichink Kruit, R.J. ; van Pul, W.A.J. 2016-0136
Informative Inventory Report 2017. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2015 Jimmink, B.A. ; Coenen, P.W.H.G. ; Dellaert, S.N.C. ; Geilenkirchen, G.P. ; Hammingh, P. ; Leekstra, A.J. ; van der Maas, C.W.M. ; te Molder, R.A.B. ; Oude Voshaar, S.V. ; Peek, C.J. ; van der Sluis, S.D. ; Smeets, W.L.M. ; Wever, D. 2017-0002
Interventieradiologie - Inventarisatie van de Nederlandse praktijk met speciale aandacht voor stralingsbescherming van de patiënt Bijwaard, H. ; Valk, D. 2017-0025
Inventarisatie mogelijke risico's antiparasitaire diergeneesmiddelen voor oppervlaktewater en grondwater van der Linden, A.M.A. ; Lahr, J. ; van Beelen, P. ; Wipfler, E.L. 2017-0009
Invoer van NORM reststoffen Goemans, P. ; Folkertsma, E. 2017-0138
Jaarrapportage 2016. Luchtmeetnet IBP Hilversum Stefess, G.C. 2017-0146
Jaarverslag Bureau REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) 2016. Grip op chemische stoffen Beekman , M. ; Zweers, P. 2017-0007
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015 Hooijboer, A.E.J. ; de Koeijer, T.J. ; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. 2017-0038
Leren van beroepsziekten? Een nieuw perspectief verkend. Verkenningsstudie Storybuilder voor Beroepsziekten van Guldener, V.R. ; Bellamy, L. ; Chambon, M. ; Manuel, H.J. ; Melssen, N.Z.M. ; Proper, K.I. 2017-0022
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste (Update 2016), as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register Peek, C.J. ; Montfoort, J.A. ; Dröge, R. ; Guis, B. ; Baas, C. ; van Huet, B. ; van Hunnik, O.R. ; van den Berghe, A.C.W.M. 2017-0126
Milieuafwegingen in de geneesmiddelvoorziening van der Grinten, E. ; van der Maaden, T. ; van Vlaardingen, P.L.A. ; Venhuis, B.J. ; Moermond, C.T.A. 2016-0207
Milieurisico's van fipronil in mestRisicobeoordeling voor het toepassen van mest op bodem Moermond, C.T.A. ; Smit, C.E. ; van der Linden, A.M.A. ; van Vlaardingen, P.L.A. ; Bodar, C.W.M. 2017-0153
Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014. Methods and procedures van Vliet, M.E. ; van Leeuwen, T.C. ; van Beelen, P. ; Buis, E. 2016-0051
Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2017. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rutledge-Jonker, S. ; Berkhout, J.P.J. ; Wesseling, J.P. ; Mooibroek, D. ; Nguyen, P.L. ; Groot-Wassink, H. ; Sanders, A. 2017-0156
Multiple stress by repeated use of plant protection products in agricultural areas Luttik, R. ; Zorn, M.I. ; Brock, T.C.M. ; Roex, E.W.M. ; van der Linden, A.M.A. 2016-0152
National legal and regulatory framework in various North Sea countries concerning the transboundary movement of NORM residues Goemans, P. ; Folkertsma, E. 2017-0190
National precautionary policies on magnetic fields from power lines in Belgium, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom Stam, R. 2017-0118
Natuurlijk Kapitaal en de Omgevingswet. In hoeverre biedt de Omgevingswet handen en voeten om de waarden die de natuur ons biedt goed te beheren en beschermen? Thijssen, M. ; Mesman, M. 2017-0001
Onderzoek naar indicatieve waterkwaliteitsnormen voor stoffen in de GenX-technologie Smit, C.E. 2017-0045
Op weg naar Informatiehuizen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Verslag van de coördinatie in 2016 van Langen, M. ; Loeff, P.I. 2017-0098
Opties voor een adequaat beoordelingskader voor grondwaterkwaliteitNormen en instrumentarium voor de beoordeling van de grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet Swartjes, F.A. ; Schijven, J.F. ; Blok, T. ; Otte, P.F. 2017-0129
Over de regulering van gammastraling door bouwmaterialen in de woning. Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom Smetsers, R.C.G.M. ; Tomas, J.M. 2017-0179
PAS Monitoringsrapportage Stikstof. Stand van zaken 2016 Sterkenburg, A. ; van Alphen, A. 2017-0121
PFOA and possible health effects. A review of scientific literature Rijs, K.J. ; Bogers, R.P. 2017-0086
PFOA measurements in blood. Measurements in serum in residents around DuPont/Chemours in Dordrecht, The Netherlands van Poll, R. ; Jansen, E. ; Janssen, R. 2017-0113
PFOA-metingen in bloedMetingen in serum bij omwonenden van DuPont/Chemours te Dordrecht van Poll, R. ; Jansen, E. ; Janssen, R. 2017-0077
Processen met natuurlijke radioactiviteit in de niet-nucleaire industrie in Nederland - geactualiseerde basisinformatie. Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom Folkertsma, E. ; van der Schaaf, M. 2017-0042
Productie en gebruik van medische radio-isotopen in Nederland. Huidige situatie en toekomstverkenning Roobol, L.P. ; van der Reijden, A. ; de Waard-Schalk, I.R. ; Bijwaard, H. 2017-0063
REACHing out to the bio-based economy. Perspectives and challenges of EU Europese Unie (Europese Unie) chemicals legislation Luit, R.J. ; Waaijers-van der Loop, S.L. ; Heugens, E.H.W. 2016-0178
Regelgeving in omringende landen over de invoer van NORM reststoffen Goemans, P. ; Folkertsma, E. 2017-0136
Risicoanalyse en risicomanagement van drinkwaterproductie in Nederland van den Berg, H.H.J.L. ; Friederichs, L. ; Versteegh, J.F.M. ; Smeets, P. ; de Roda Husman, A.M. 2017-0036
Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propaanzuur (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propaanzuur) in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland. Versteegh, J.F.M. ; de Voogt, P. 2017-0175
Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater. Uitwerking ten behoeve van generiek en gebiedsspecifiek beleid Lijzen, J.P.A. ; Wassenaar, P.N.H. ; Smit, C.E. ; Posthuma, C.J.A.M. ; Brand, E. ; Swartjes, F.A. ; Verbruggen, E.M.J. ; Versteegh, J.F.M. 2017-0092
Risicoschatting van de toevoeging van Gasodor S-Free aan aardgas van Kesteren, P.C.E. ; de Knecht, J.A. ; van Iersel, P.W.C. ; te Biesebeek, J.D. ; Palmen, N.G.M. ; Bakker, J. ; Puts, C.F. ; Guichelaar, S.K. 2017-0102
Stralingsniveaumetingen rond het terrein van de EPZ kerncentrale te Borssele in 2015 Tanzi, C.P. 2017-0053
Substances of very high concern and the transition to a circular economyAn initial inventory Wassenaar, P.N.H. ; Janssen, N. ; de Poorter, L.R.M. ; Bodar, C.W.M. 2017-0071
Technical evaluation of a potential release of OX513A Aedes aegypti mosquitoes on the island of Saba Glandorf, D.C.M. 2017-0087
Toets wettelijke controle affakkelen en afblazen aardgas. Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom van der Schaaf, M. ; van der Reijden, A. 2017-0114
Tritium besmetting in Petten en mogelijke risico's voor de omgeving Slaper, H. ; Twenhöfel, C. ; van der Knaap, Y. 2017-0103
UV ultraviolet (ultraviolet)-straling en gezondheid. Probleemveld en kennisbasis bij het RIVM Slaper, H. ; van Dijk, A. ; den Outer, P. ; van Kranen, H. ; Slobbe, L. 2017-0074
Vergroening door microbiële gewasbeschermingsmiddelenVerkenning knelpunten en oplossingsrichtingen Scheepmaker, J.W.A. ; de Jong, F.M.W. 2017-0111
Verkenning & Advies Wegverkeersgegevens DSO Lolkema, D.E. ; de Gruijter, D.G. ; Hoogerbrugge, R. 2016-0146
Verkenning Signaleringskaart Geluid Lolkema, D.E. ; de Gruijter, D.G. 2017-0005
Visiedocument gebruik van biobeschikbaarheid in bodembeoordeling. Mogelijkheden voor metalen in bodem en waterbodem Lijzen, J.P.A. ; Verschoor, A.J. ; Mesman, M. ; de Boer, P.T. ; Osté, L. ; Römkens, P. 2015-0215
Waste handling and REACH. Recycling of materials containing SVHCs substances of very high concern (substances of very high concern): daily practice challenges Janssen, M.J.M. ; van Broekhuizen, F.A. 2016-0159
Water quality in the Netherlands; status (2012-2015) and trend (1992-2015). Addendum to report 2016-0019 Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Rijs, G.B.J. ; van Duijnhoven, N. ; Rozemeijer, J.C. 2017-0050
Water quality standards for PFOAA proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive Verbruggen, E.M.J. ; Wassenaar, P.N.H. ; Smit, C.E. 2017-0044
Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015. Addendum bij rapport 2016-0076 Fraters, B. ; Hooijboer, A.E.J. ; Rijs, G.B.J. ; van Duijnhoven, N. ; Rozemeijer, J.C. 2017-0008
Wetted surface area of recreational boats Bakker, J. ; van Vlaardingen, P.L.A. 2017-0116
Woningen in Nederland met mogelijk hogere radonconcentratiesOnderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom Smetsers, R.C.G.M. 2017-0032

REACHing out to the bio-based economy

Luit, R.J. ; Waaijers-van der Loop, S.L. ; Heugens, E.H.W. 2016-0178