Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor orthopoxvirus (pokken, vaccinia, koepokken, variola minor, apenpokken) wordt uitgevoerd door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CibCentrum Infectieziektebestrijding en Erasmus Medisch Centrum. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Meldingsplicht
Pokken is een Groep A meldingsplichtige infectieziekte.
Inperkingsniveau lab werkzaamheden: BSL4
Als de detectie PCRpolymerase chain reaction positief is wordt het nadere typeringsonderzoek op Rijkskosten door RIVM-Cib uitgevoerd.
 

Inzend informatie Orthopoxvirus diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
PCRpolymerase chain reaction (blaasjesdiagnostiek)
 • schraapsel*, blaasjesvocht*
 • na overleg
 • -
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • H. Vennema
 • IDS-info@rivm.nl
 • 030-2743252
 • L32202
 • -
typering
 • schraapsel*, blaasjesvocht*
 • na overleg. Sequencing wordt uitgevoerd door een extern laboratorium. De interpretatie van de resultaten wordt door RIVM-IDS Centrum gedaan.
 • -
 • #
 • -
PCR typering
 • na overleg
 • na overleg
 • 4-14 d
 • Erasmus MCErasmus University Medical Center Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-7033510
 • -
 • -
PCR orthopoxviridae
 • na overleg
 • na overleg
 • 1-3 d
 • Erasmus MC Rotterdam
 • -
 • -
 • 010-7033510
 • -
 • -