Tijdens de ECCMID in Amsterdam van 9 - 12 april 2016 wordt door SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) de poster Antimicrobial resistance carriage in Dutch long term care facilities gepresenteerd.