Tijdens de ECCMID in Amsterdam van 9 - 12 april 2016 wordt door SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen de poster Antimicrobial resistance carriage in Dutch long term care facilities gepresenteerd.