Nr. Inzender Postertitel

1

Tineke Kramer Farmers’ knowledge of antimicrobial use and resistance strongly related to usage in Dutch livestock sectors

2

Sabiena Feenstra

BRMO-preventie: ervaringen van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen

 

3 Joyce Elshoff

Wat doen kindercentra en basisscholen om hun werkneemsters te beschermen tegen risicovolle infecties in de zwangerschap?

 

4 Jeanne Heil

Hepatitis E prevalence in a sexual high-risk population compared to the general population

 

5 Marieke Dimmendaal Intradermale rabiësvaccinaties zorgen voor voldoende immuunrespons
6 Jorien van Pelt-Koops Sociale marketing: controle op tekenbeten
7 Casper den Heijer Pinkpop: de rol van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) in het kader van infectiepreventie en infectieziektebestrijding
8 Mariska Petrignani Contagiousness of STEC. A literature review

9

 

Mariska Petrignani Shigella outbreak among students from a student society in the Netherlands
10 Casper den Heijer i-4-1-Health: Plan van aanpak Infectie RIsico Scan (IRIS) in zorgcentra
11 Casper den Heijer i-4-1-Health: Plan van aanpak Infectie RIsico Scan (IRIS) in kinderdagverblijven
12 Caroline Verdonk Project versterking samenwerking met ketenpartners in de infectieziektebestrijding (IZB)
13 Dagmar van Nimwegen Antibioticaresistentie in de thuiszorg
14 Sandra van Dam Verschillen in werkwijze BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen)/MDRO- en infectieziektebestrijding in Vlaanderen en Nederland
15 Sandra van Dam Uitbraak gastro-enteritis na survivalrun, september 2016
16 Riany Brugmans Meldingsgraad verhogen onder kinderdagverblijven
17 Riany Brugmans Zwangeren op reis, deel 1: Oriëntatie
18 Henriëtte ter Waarbeek Regiosurveillance in Zuid-Nederland
19 Maaike van den Beld Preliminary results of the Invasive Bacteria E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-Shigella Study (IBESS)
20 Bernadette Dijkman Scabies: a rising problem in the student population?
21 Jolanda Wiersinga BRMO en het belang van infectiepreventie in het publieke domein
22 Daisy Ooms Therapietrouw bij scabiës behandeladviezen - een uitbraak van scabiës crustosa in Kennemerland
23 Stephanie Brinkhues Development of prediction models for infections using social network parameters in middle-aged and older persons- The Maastricht Study
24 Elleke Leclercq Leptospirose na een Triatlon
25 Corien Swaan Timeliness of notification systems for infectious diseases: a systematic literature review
26 Stijn Raven Success factors for vaccination completion in a targeted hepatitis B vaccination program directed at people using hard drugs
27 Pauline de Vink Kijk op antibiotica - Gezondheidspanel GGD Hollands Noorden
28 Maaike Honsbeek Antibioticaresistentie in urinekweken van huisartspatiënten in Rotterdam
29 Timo Boelsums ‘Mijd de mijt’: Aanpak scabiës onder studenten in Leiden
30 Anna Loenenbach A biological wastewater treatment plant as a probable direct source for two community clusters of Legionnaires’ disease in the Netherlands
31 Fedor Gassner Teek II: Omgaan met teken in de bebouwde kom
32 Tanja Hartog

Mud-en obstacleruns: Wat zijn de gezondheidsrisico's en is het nodig om die te verkleinen?

33 Henriëtte ter Waarbeek Communicatieprotocol Cross-border Melding Infectieziekten
34 Yvette Weesie Dagelijkse cijfers over griep uit de Nivel huisartsen surveillance
35 Margreet te Wierik Kinkhoest: beste balans tussen werklast, bestrijding & surveillance - Deel I Werkwijzen
36 Margreet te Wierik Kinkhoest: beste balans tussen werklast, bestrijding & surveillance - Deel II Dossieronderzoek bij 6 GGD'en