De Praktijkgroep Instrumenten Omgevingsveiligheid (PrIO) wordt door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij elkaar geroepen met als doel (scope) om alle bestaande RIVM instrumenten voor omgevingsveiligheid te verbeteren door het signaleren van knelpunten, witte vlekken en verbeterpunten uit praktijkervaringen. Voorbeelden van bestaande RIVM instrumenten zijn de rekenmethoden en het handboek omgevingsveiligheid.

PrIO is een voortzetting van het Deskundigen Overleg RisicoAnalysemodellen dat al meer dan tien jaar actief was. De PrIO is geen eigenstandige entiteit, neemt geen eigen standpunten in en adviseert alleen over de instrumenten en niet over beleid. De bespreking van de punten in het PrIO moet leiden tot een aanbeveling aan het RIVM voor verbetering van de instrumenten.

Aandragen van onderwerpen voor de PrIO

Iedereen (ook niet-experts) mag onderwerpen voor de PrIO aandragen via omgevingsveiligheid@rivm.nl. De secretaris en de voorzitter van de PrIO zijn werkzaam bij RIVM. De secretaris bekijkt of de ingebrachte punten passen binnen de scope (zie hierboven). De PrIO heeft geen vaste leden; alle inhoudelijke praktijkdeskundigen mogen zich aanmelden bij de secretaris en komen op een verzamellijst. Twee tot vier keer per jaar stuurt de secretaris alle deskundigen op de lijst een uitnodiging voor een PrIO bijeenkomst. In die uitnodiging staat welke onderwerpen behandeld gaan worden. Alle deskundigen met relevante praktijkervaring zijn in principe welkom en kunnen zich aanmelden voor het overleg. Indien nodig kan de secretaris selecteren wie er wel of niet aanwezig kan zijn i.v.m. het behouden van een evenwichtige verdeling van inhoudelijke achtergronden en de maximaal beschikbare ruimte.