Hieronder vindt u de voorgaande versies van de referentiecijfers van de module Postoperatieve wondinfecties van PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance:

 

Referentiecijfers module POWIPostoperatieve wondinfecties na hartchirurgie 2001 t/m 2011

Deze referentiecijfers betreffen de surveillance van postoperatieve wondinfectie na hartchirurgie en bevatten gegevens over de jaren 2001 tot en met 2011.

Met ingang van 1 januari 2012 is de module POWI na hartchirurgie toegevoegd aan de algemene POWI module.

Referentiecijfers module POWI 2002 - 2011

Inhoudsopgave

Algemene informatie

Overzichtstabellen en -figuren

 • Tabel 1 - Ziekenhuizen op wier gegevens de landelijke referentiecijfers gebaseerd zijn
 • Tabel 3 - Registratieperiode, aantal operaties en methode SNOsurveillance na ontslag per ziekenhuis
 • Tabel 4 - Aantal operaties, postoperatieve wondinfecties en bijdragende ziekenhuizen, per ingreep
 • Figuur 1 - Variatie in wondinfectiepercentages tussen ziekenhuizen
 • Figuur 2 - Variatie in diepe wondinfectiepercentages tussen ziekenhuizen
 • Tabel 5 - Aantal operaties en wondinfecties (na ontslag) per ingreep, standaard versus geen (standaard methode) SNO
 • Tabel 6 - 25ste percentiel van alle en diepe wondinfecties per ingreep, standaard versus geen (standaard methode) SNO
 • Tabel 7 - 75ste percentiel van de operatieduur, per ingreep
 • Tabel 8 - Geïsoleerde micro-organismen bij oppervlakkige en diepe infecties, voor alle operaties samen
 • Tabel 9a - Geïsoleerde micro-organismen bij oppervlakkige en diepe infecties, per ingreep
 • Tabel 9b - Geïsoleerde micro-organismen bij oppervlakkige en diepe infecties, per CTGCollege Tarieven Gezondheidszorg-code
 • Tabel 10 - Optionele variabelen

Referentietabellen, gestratificeerd naar risicofactoren, per CTG code

 • Tabel 11  - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per CTG code, met standaard SNO
 • Tabel 12 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per CTG code, met standaard SNO
 • Tabel 13 - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per CTG code, zonder (standaard) SNO
 • Tabel 14 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per CTG code, zonder (standaard) SNO
 • Tabel 15 - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per CTG code, infecties tijdens opname
 • Tabel 16 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per CTG code, infecties tijdens opname

Referentietabellen, gestratificeerd naar risicofactoren, per groep CTG codes

 • Tabel 17 - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per ingreep, met standaard SNO
 • Tabel 18 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per ingreep, met standaard SNO
 • Tabel 19 - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per ingreep, zonder (standaard) SNO
 • Tabel 20 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per ingreep, zonder (standaard) SNO
 • Tabel 21 - Wondinfectiepercentages naar risicofactor, per ingreep, infecties tijdens opname
 • Tabel 22 - Percentages diepe wondinfecties naar risicofactor, per ingreep, infecties tijdens opname

Bijlagen

Bijlage I - Lijst met CTG-codes per ingreep