Een schematische uitwerking van het primaire proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is gericht op mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Elke twee jaar zullen zij worden uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Zij ontvangen daarvoor thuis een ontlastingstest, die zij na afname van een fecesmonster opsturen voor analyse. Bij een afwijkende uitslag worden zij doorverwezen voor verdere diagnostiek (coloscopie) en zo nodig behandeling. Zo kan darmkanker in een vroeg stadium worden ontdekt, voorstadia kunnen worden verwijderd en/of behandeling is beter mogelijk.

Het primaire proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker bestaat uit de volgende fasen:
1. selectie en uitnodigen
2. screenen
3. communiceren en verwijzen
4. diagnostiek
5. behandeling en surveillance

Bekijk het processchema via de link in de kolom 'Download'.

Een beschrijving van het primaire proces is opgenomen in het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Darmkanker.