Verslag activiteiten 2012 en vooruitblik 2013

Vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen
In dit Programmabericht EXTRA (juni 2013) staan berichten over bijzondere, leuke en informatieve activiteiten die GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en en landelijke organisaties in 2012 hebben uitgevoerd in het kader van het 'Vaccinatieprogramma Hepatitis B-risicogroepen'. Ook worden de programmaresultaten toegelicht en komen de speerpunten voor 2013 aan de orde. Het programmabericht EXTRA verschijnt elk jaar in het voorjaar.