Verslag activiteiten en vooruitblik vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen

In dit Programmabericht EXTRA staan berichten over bijzondere, leuke en informatieve activiteiten die landelijke organisaties, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hebben uitgevoerd in het kader van het 'vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen'. Ook worden de programmaresultaten toegelicht en komen de speerpunten voor de toekomst aan de orde. Het programmabericht EXTRA verschijnt één keer per jaar.