Het programmabericht EXTRA verschijnt éénmaal per jaar en wordt verspreid onder alle partners van het HBVhepatitis B virus-vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Naast de reguliere programmaberichten, willen we u met dit programmabericht EXTRA uitgebreider informeren over bijzondere, leuke en informatieve activiteiten die GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en en landelijke organisaties in het kader van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen in het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Daarnaast geven we inzage in de behaalde resultaten en kondigen we plannen voor de komende jaren aan.

&nbsp