Het programmabericht EXTRA over de jaren 2015 en 2016 wordt verspreid onder alle partners van het HBV hepatitis B virus (hepatitis B virus)-vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Naast de reguliere online programmaberichten, krijgt u met dit programmabericht EXTRA uitgebreidere informatie over bijzondere, leuke en informatieve activiteiten die GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en en landelijke organisaties, in het kader van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen, de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd. Daarnaast geven we inzage in de behaalde resultaten en komen de plannen voor de komende jaren aan de orde.

Het doel van het programma is het verminderen van overdracht van hepatitis B.
De ziekte komt in Nederland veel voor bij groepen die vanwege hun (seksueel) gedrag een hoger risico lopen om besmet te raken. Het programma richt zich daarom op mannen die seks hebben met mannen (MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen)) en sekswerkers.