Dit protocol beschrijft een bevolkingsonderzoek brede werkwijze voor het omgaan met risico’s.

Hiermee worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd en ontstaat een compleet beeld van de risico’s. Risicomanagement zorgt er voor dat bij iedereen een sterk risicobewustzijn ontstaat.